یزد سرویس به منظور ارائه خدمات ساختمان ، تاسیسات ، دکوراسیون داخلی ، نظافت و خدمات منزل و … در سطح استان یزد راه اندازی شده است

چرا یزد سرویس

متخصصان حرفه ای و تایید شده

متخصصان یزد سرویس از افراد حرفه ای و کارپشته جهت اجرای هر چه بهتر کارهای شما انتخاب شده اند

قیمت های منصفانه

در یزد سرویس سعی شده است که قیمت ها بصورت منصفانه و ویژه در نظر گرفته شود

پرداخت بعد از اتمام کار

پرداخت هزینه خدمات بعد از اتمام کار و در محل پرداخت خواهد شد.

ثبت چندین خدمت بصورت همزمان

در این سامانه امکان ثبت چندین خدمت بصورت همزمان وجود دارد

سرعت در انجام کار

در یزد سرویس سعی شده است که کارها در زمان خود و به سرعت انجام گیرد

پشتیبانی خدمات

در یزد سرویس در صورت عدم رضایت مشتری کارشناس برای بررسی و فعالیت تا رضایت مشتری فرستاده خواهد شد