جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

تلفن و اینترنت

هر زمان که مشکلی در سیم‌کشی تلفن یا سیم‌کشی سانترال به وجود آمده باشد یا آن‌که قصد تعویض سیم‌کشی تلفن داشته باشیم، به خدمات سیم‌کشی تلفن و سانترال نیاز پیدا خواهیم کرد….

هر زمان که مشکلی در سیم‌کشی تلفن یا سیم‌کشی سانترال به وجود آمده باشد یا آن‌که قصد تعویض سیم‌کشی تلفن داشته باشیم، به خدمات سیم‌کشی تلفن و سانترال نیاز پیدا خواهیم کرد. برخی از مواردی که موجب می‌شود به خدمات سیم‌کشی تلفن و سانترال نیاز پیدا کنیم موارد زیر هستند:

 • نیاز به سیم‌کشی جدید وجود داشته باشد.
 • سیم‌کشی تلفن ساختمان با قطعی مواجه شده باشد.
 • برقراری تماس تلفنی مقدور نباشد و مخابرات نیز ایراد را از خود ساختمان اعلام کرده باشد.
 • تلفن بوق آزاد بخورد ولی امکان تماس تلفنی فراهم نباشد.
 • ایراد سیم‌کشی تلفن کیفیت تماس را پایین آورده باشد.
 • به نصب سانترال در شرکت نیاز باشد.
 • در تلفن‌های داخلی‌ شرکت اختلال به وجود آمده باشد.
 • در صدای تلفن یا سانترال نویز وجود داشته باشد.
 • واحد تجاری به پشتیبانی سانترال نیاز داشته باشد.

در کل هر موردی در ارتباط با سیم‌کشی تلفن آپارتمان و شرکت و همچنین طراحی، ایجاد و پشتیبانی سانترال موجب نیاز به خدمات سیم‌کشی سانترال و تلفن می‌شود.

تلفن و اینترنت

هر زمان که مشکلی در سیم‌کشی تلفن یا سیم‌کشی سانترال به وجود آمده باشد یا آن‌که قصد تعویض سیم‌کشی تلفن داشته باشیم، به خدمات سیم‌کشی تلفن و سانترال نیاز پیدا خواهیم کرد. برخی از مواردی که موجب می‌شود به خدمات سیم‌کشی تلفن و سانترال نیاز پیدا کنیم موارد زیر هستند:

 • نیاز به سیم‌کشی جدید وجود داشته باشد.
 • سیم‌کشی تلفن ساختمان با قطعی مواجه شده باشد.
 • برقراری تماس تلفنی مقدور نباشد و مخابرات نیز ایراد را از خود ساختمان اعلام کرده باشد.
 • تلفن بوق آزاد بخورد ولی امکان تماس تلفنی فراهم نباشد.
 • ایراد سیم‌کشی تلفن کیفیت تماس را پایین آورده باشد.
 • به نصب سانترال در شرکت نیاز باشد.
 • در تلفن‌های داخلی‌ شرکت اختلال به وجود آمده باشد.
 • در صدای تلفن یا سانترال نویز وجود داشته باشد.
 • واحد تجاری به پشتیبانی سانترال نیاز داشته باشد.

در کل هر موردی در ارتباط با سیم‌کشی تلفن آپارتمان و شرکت و همچنین طراحی، ایجاد و پشتیبانی سانترال موجب نیاز به خدمات سیم‌کشی سانترال و تلفن می‌شود.

لطفا ابتدا ثبت نام کنید

حساب کاربری دارید؟

وارد شوید