تلفن و اینترنت

هر زمان که مشکلی در سیم‌کشی تلفن یا سیم‌کشی سانترال به وجود آمده باشد یا آن‌که قصد تعویض سیم‌کشی تلفن داشته باشیم، به خدمات سیم‌کشی تلفن و سانترال نیاز پیدا خواهیم کرد. برخی از مواردی که موجب می‌شود به خدمات سیم‌کشی تلفن و سانترال نیاز پیدا کنیم موارد زیر هستند:

  • نیاز به سیم‌کشی جدید وجود داشته باشد.
  • سیم‌کشی تلفن ساختمان با قطعی مواجه شده باشد.
  • برقراری تماس تلفنی مقدور نباشد و مخابرات نیز ایراد را از خود ساختمان اعلام کرده باشد.
  • تلفن بوق آزاد بخورد ولی امکان تماس تلفنی فراهم نباشد.
  • ایراد سیم‌کشی تلفن کیفیت تماس را پایین آورده باشد.
  • به نصب سانترال در شرکت نیاز باشد.
  • در تلفن‌های داخلی‌ شرکت اختلال به وجود آمده باشد.
  • در صدای تلفن یا سانترال نویز وجود داشته باشد.
  • واحد تجاری به پشتیبانی سانترال نیاز داشته باشد.

در کل هر موردی در ارتباط با سیم‌کشی تلفن آپارتمان و شرکت و همچنین طراحی، ایجاد و پشتیبانی سانترال موجب نیاز به خدمات سیم‌کشی سانترال و تلفن می‌شود.

رنت