هوا سازی و چیلر یزد

برای تعمیرات چیلر ساختمانی و یا نصب هواساز و راه‌اندازی چیلر و تعمیر و سرویس آن‌ها به متخصصان مربوط به خودش نیاز است. یزد سرویس این متخصصان را در اختیار شما قرار می‌دهد. خدماتی که یزد سرویس در زمینه تعمیر و سرویس چیلر و هواساز به شما ارائه می‌کند عبارتنداز:

  • نصب و راه‌اندازی سیستم‌های تهویه مطبوع، چیلر و هواساز
  • نصب چیلر و هواساز خانگی، آپارتمانی، ساختمانی، سردخانه و مراکز اداری و تجاری
  • نصب و تعمیر چیلر تراکمی، جذبی و مینی چیلر
  • تعمیر هواساز خانگی و آپارتمانی و شارژ گاز چیلر و هواساز
  • تعمیر کمپرسور، پمپ سلوشن، سرسیلندر، ترموستات، پرشر و تمامی تجهیزات چیلر و هواساز
  • شستشوی مدار و اسیدشویی چیلر و هواساز
  • تعمیرات اساسی چیلر و هواساز سامسونگ، ال‌جی، هایژنیک، ایرواشر، گودمن، ساری پویا، ساراوال و تمامی برندهای موجود در بازار

البته خدماتی که یزد سرویس در این زمینه به شما ارائه می‌کنند بسیار گسترده هستند و در هر بخش، خدمات مربوطه توسط متخصص به شما توصیه خواهد شد.

هواسازی و چیلر