جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

آموزش اطفای حریق

خونسردی خود را حفظ می کنیم (حوادث زیادی در اثر عجله و بی احتیاطی (زمین خوردن، ا فتادن کپسول آتش نشانی بر روی پا و یا ا ندام های دیگر بدن و برخورد با دیگر…

آموزش اطفای حریق

  1. خونسردی خود را حفظ می کنیم (حوادث زیادی در اثر عجله و بی احتیاطی (زمین خوردن، ا فتادن کپسول آتش نشانی بر روی پا و یا ا ندام های دیگر بدن و برخورد با دیگر پرسنل و… صورت گرفته است).
  2. دقت شود که کپسول ا نتخابی جهت ا طفاء حریق مناسب است (جهت ا طفاء حریق وسایل برقی و گران قیمت ودقیق از کپسول آتش نشانی گاز دی اکسید کربن CO2 استفاده شود چون پودر به داخل دستگاه نفوذ می کند و خسارات دیگری بر جای می گذارد ).
  3. در فضای باز پشت به باد قرار می گیریم (در اتاق ها جلوی درب خروجی قرار می گیریم ).
  4. کپسول را سروته کرده تا پودر داخل بهم بخورد.
  5. ضامن را کشیده و شیلنگ را محکم در دست می گیریم زیرا در صورت آزاد شدن پودر، شیلنگ از کنترل خارج می شود.
  6. به دلیل اینکه پرتاب مواد اطفایی پودر، بسته به ظرفیت دستگاه دارد ودر حدود ۵/۱ تا ۶ متر می باشد باید در حین ا طفاء حریق فاصله از آتش جهت جلوگیری از مخاطرات رعایت گردد.
  7. دسته تخلیه را فشار می دهیم و آتش را به صورت جاروب کردن خاموش می کنیم.
  8. پس از اطفای حریق جهت شارژ کپسول آتش نشانی  به واحد بهداشت و ایمنی و محیط زیست (HSE) اطلاع می دهیم.

ریق

لطفا ابتدا ثبت نام کنید

حساب کاربری دارید؟

وارد شوید