جک برقی

از خدماتی که یزد سرویس برای تعمیر جک پارکینگی ارائه میکند میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
تعمیر جک پارکینگ
تعمیر ریل پارکینگ
عیب یابی جک و ریل پارکیبگ
تعمیر بازویی ها
تنظیم و رفع اشکال موتور
ریگلاژ لنگه های درب
رفع مشکل خلاص کن دستی

جک برقی