باغبانی

باغبانی طیف وسیعی از خدمات را در برمی‌گیرد، از مشاوره در خصوص استفاده از خاک مناسب برای انواع درختان، زمان مناسب کاشت درخت، برداشت میوه و محصولات و هرس‌کاری درخت گرفته تا مشاوره برای تعویض گلدان و تعویض خاک باغچه در حوزه دانش باغبانی قرار می‌گیرد. در مواقع زیر می‌توانیم از یک متخصص باغبانی ماهر کمک بگیریم:

  • زمانی که برای طراحی و ساخت یک باغچه در منزل، محل کار و یا هر جای دیگر نیاز به متخصص و باغبان ماهر داریم.
  • زمانی که برای کاشت سبزیجات، گل‌های زینتی و کوددهی گل و گیاه به کمک نیاز داریم.
  • زمانی که گل‌ها باغچه و آپارتمانی در حال پژمرده شدن هستند و دلیل آن را نمی‌دانیم.
  • زمانی که درختان دچار آفت شده‌اند و به سم‌پاشی و هرس نیاز دارند.
  • زمانی که خاک باغچه مورد هجوم حشرات و آفت‌ها قرارگرفته است و به تعویض خاک باغچه نیاز داریم.
  • زمانی که گل و گیاهان بیش‌ازاندازه نامنظم شده‌اند و به هرس گل و گیاه نیاز داریم.